10. ročník Festivalu dobrých zpráv vzniká díky štědré podpoře.

Moravskoslezského kraje

         

a ve spolupráci s Provozem Hlubina a za přispění dalších partnerů. DĚKUJEME!