Film číslo   Stopáž min. Název filmu Režisér
držitel práv
přihlašovatel
anotace
Blok A
1 4 Modlitba Matěj Nemrava
Fakulta multimediálních komunikací
UTB Zlín
Klára Ďabolková
Chlapec vstoupí do zlatem vykládaného kostela a zamíří přímo k oltáři. Sedne si, sklopí zrak a v zoufalství začne potichu šeptat slova prosby. Vtom Někdo odpoví.
2 20 Modlitba ve skle Ján Kuska Dokumentární film o tvorbě akademického malíře Pavla Ruska z Ružomberka, který se věnuje realizaci monumentálních vitráží.
3 26 Zdeněk Pololáník skladatel Petr Baran
Petr Francán
Zamyšlení skladatele Zdeňka Pololáníka nad svou životní tvorbou, doplněné ukázkami jeho skladeb a svědectvím několika současníků a manželky.
4 3 Kurrikulum, víte? Jiří Dittmann Jak natočit svůj životopis? Třeba v Londýně a s velkou nadsázkou.
5 10 Meditační kaple sv. Jana Pavla II. Martin J. Rýznar
Římskokatolická farnost, děkanát Ústí nad Orlicí
Osobnost papeže Jana Pavla II. inspirovala již řadu uměleckých počinů. Ve farnosti v Ústí nad Orlicí se rozhodli věnovat jeho myšlenkám o posvátnosti lidství zrekonstruovanou hřbitovní kapli. Ta se stává srdcem nového parku za kostelem na prostranství bývalého hřbitova. Krátký filmový dokument odkrývá tváře i myšlenky umělců, kteří se podíleli na vzniku otevřeného sakrálního prostoru.
Blok B
6 15 Krása proměňuje, v ateliéru sochaře Ondřeje Olivy Tomáš Ježek
J.D. Production, s.r.o.
Sochař Ondřej Oliva žije a pracuje na Velehradě. Vystavuje často i v zahraničí, ale vždy se vrací do svého velehradského útočiště. V rozhovoru přibližuje své vzory, představuje své nevýznamnější sochařské realizace, vysvětluje jejich vnitřní význam a skrytá i viditelná poselství. Otevírá nám svět umění, který zůstává většinou skrytý za zdmi ateliérů.
7 1 Dáváme věcem nový život Lukáš Masner
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Muzeum hry
PhDr. Michal Babík
Třetí pokračování série videospotů, které představují Regionální muzeum a galerii v Jičíně netradiční formou skrze postavu muzejního hlídače.
8 18 Církev za oponou: Předmanželský sex Jonáš Vacek Signály.cz Seriál Církev za oponou vznikl pro mladé lidi v církvi i mimo ni. Ptá se na zajímavá i kontroverzní témata v církvi, a to z pohledu nezasvěceného člověka – moderátora Ondry.
9 15 Příběh mozaiky v Mitošinách Ľubor Patsch Dokumentární film o splněném předsevzetí majitelky zámečku Mitošiny v Bešeňové Marie Litawské – Pružinské, jak výtvarně vyřešit průčelí rodinného sídla.
Blok C
10 10 Němý svědek patnácti vražd František Soukup Dne 13. dubna 1945 přijel do Tachova vlak, který přivezl na dva tisíce polomrtvých vězňů z KT Buchenwald. Ti pak šli ve skupinách pěšky do KT Flossenbürg. Poslední skupina vězňů došla za vesnici Studánka, kde na mokré louce nocovala. Ráno se patnáct prochladlých vězňů nemohlo zvednout. Dozorci je zastřelili a na stejném místě byli spáleni. Tachovským hledačům se podařilo místo vražd najít a označit.
11 2 S perlami není řeč… Veronika Valentová
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava
Mgr. D. Zuzana Homolová – Baloghová
Rybka toužící po penězích a špercích narazila na mušli s perlou. Když rybka vlezla za perlou a chtěla ji vytáhnout ven, mušle ji uvěznila. Perle se to nelíbilo a rybku vyhnala. Všechny ostatní mušle s perlami se jí posmívaly.
12 10 Utajená výstava Alena Krejčová Film pojednává o výstavě fotografií, která byla utajena.
13 12 Strážce majáku Štěpán Vranešic Film pojednává o životě mladého kněze, který prožívá svou službu v oblasti Sudet. Mladý hrdina je konfrontován s otázkou smyslu vlastního poslání i smyslu života. Snímek zachycuje také autentickou atmosféru a dosud přítomnou vykořeněnost v Českém pohraničí.