Na 15. – 17. listopad 2017 chystá Televize Noe ve spolupráci s Provozem Hlubina 10.  ročník mezinárodního filmového festivalu s netradičním zaměřením. Festival dobrých zpráv, jak sám název napovídá, se zaměřuje výhradně na filmy, které v sobě nesou poselství DOBRÉ ZPRÁVY.

Moderní společnost je přímo zahlcená negativními zprávami. Komerční média nenabízí dostatek prostoru dobrým zprávám. Autoři jsou nucení produkovat snímky a zprávy komerčně zajímavé, často na úkor obsahu. Následkem toho všeho je přesycenost zprávami negativního druhu. Světýlkem naděje se zdá být Festival dobrých zpráv, který se v tomto roce uskuteční už po desáté.

Festival je zaměřený na šíření pozitivních hodnot společnosti. Jeho ambicí je ukázat média, jako možné nositele dobrých zpráv o současné společnosti. Nezůstává ale jen při tom. Chce zvýšit povědomí veřejnosti o organizacích a lidech, kteří se věnují dobrovolnické činnosti a podílejí se na dobrých zprávách.

 

Projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.