Fotograf Vojtěch Vlk bude 16. a 17. listopadu vašim průvodcem světem fotografie.

Tento workshop se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu od 10:00 do 12:00 a pokračovat bude v pátek 17.listopadu v 10:00 na Provozu Hlubina. Přihlaste se zde.

Vojtěch Vlk (1973) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval ateliér fotografie pod vedením prof. Pavla Štechy. Účastnil se zahraničních stáží Emily Carr Institute of Architecture and Design ve Vancouveru, Universität für Angewandte Kunst ve Vídni a Bezalel Academy v Jeruzalémě. Je zastoupen ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v soukromých sbírkách.
V současné době se věnuje převážně portrétní a korporátní fotografii (www.firemniportrety.cz). Je autorem fotografické knihy Was ewig bleibt z roku 2006, která je z prostředí premonstrátského kláštera v tyrolském Innsbrucku. Ve spolupráci s nakladatelstvím Kant vydal v roce 2016 knihu TranSpiRituals.
Ukázky práce na webu: www.VojtechVlk.com
Na workshopu představí svoji práci během projekce a diskuse, poté bude následovat praktická část.